Đại lý du lịch

 

No

Travel Agency

Contact Information

1

VIETRAVEL

'+84-8-38228898

https://www.vietravel.com/ 

2

FIDITOUR JOINT STOCK COMPANY

'+84-8-39141414

http://www.fiditour.com/ 

3

BEN THANH TOURIST SERVICE CORPORATION

'+84-8-3822-7788

https://benthanhtourist.com/ 

4

SAIGONTOURIST TRAVEL SERVICE

'+84-8-38234219

http://www.dulichtietkiem.com/ 

5

LIEN BANG TRAVEL COMPANY LIMITED

'+84-8-38382288

http://lienbangtravel.com/ 

6

F5 VIETNAM TRAVEL COMPANY LIMITED

'+84-4-3761.8941

https://f5travel.com.vn/

7

VIETRANTOUR

'+84-4-36556789

http://www.vietrantour.com.vn/ 

8

TRANSVIET COMPANY LIMITED

'+84-8-39303044(HCM)

'+84-4-39366777(Hanoi)

http://transviet.com.vn/ 

9

THUAN PHONG TRAVEL COMPANY LIMITED

'+84-8-39231988

http://thuanphongtravel.vn/ 

10

LUA VIET TOURS

'+848-62611256

http://www.luavietours.com 

11

QUOC TE SAO BIEN

'+84-8-38582036

http://www.saobientravel.com 

12

CHOLON TOURIST

'+84-8439245091

http://www.cholontourist.com.vn 

13

DU LICH DI SAN Việt Nam

'+84-466827948

http://dulichdisanviet.vn/ 

14

TST TOURIST SERVICE & TRADING CORPORATION

'+84-838-336-336

http://www.tsttourist.com 

15

GOLDENSEA INT TRAVEL

' +84-38341489, +84-38341498

http://www.goldensea.vn/

16

VIET MEDIA TRAVEL CORPORATION COMPANY

'+84-8-7305-6789

https://dulichviet.com.vn/ 

17

HON GAI TOURS & SERVICE JSC.

' +84-838-535-234

http://www.hongaitours.com/

18

HA NOI INVESTMENT AND TRADING TOURISM JSC.

' +84-4-3853-5333

http://hanotour.com.vn/ 

19

VACATION TOURIST SERVICE AND TRADING CO., LTD

' +84-8-7306-1139

http://www.vacationtravel.com.vn/

20

INTERTOUR VIETNAM JSC

' +84-8-3822-9999

http://www.intertour.vn/

21

THAO NGUYEN TRAVEL TRADING CONSTRUCTION CO., LTD

'+84-8-3989-2195

https://thaonguyentravel.com.vn/ 

22

TREVIET TRANSLATION - TRADE AND TOURIST CO., LTD

' +84-4-3784-3989

23

LYS TRAVEL

'+84-8-3820-7659

http://lystravel.com.vn/ 

24

TRIEU HAO TRAVEL

'+84-8-3920-4290

http://www.trieuhaotravel.vn/

25

GRAND VIET INTERNATIONAL TOURIST CO., LTD

' +84-4-3747-4138

http://grandviettour.com/ 

26

VIETMAP TRAVEL (VIETMAP TRAVEL JSC)

' +84-8-7300-6001

https://www.vietmaptravel.vn/ 

27

ATOZ TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

'+84-8-3847-6888

https://atoztravel.vn/ 

28

NATURE TOURIST JSC

'+84-28-6271-9558

https://www.dulichthiennhien.vn/ 

29

INTERNATIONAL HOLIDAYS TRADING TRAVEL CO., LTD (HOLIDAYS TRAVEL)

'+84-8-3857-6038

https://www.holidaystravel.vn/ 

30

VIET NAM TOURISM - VIET JOURNEY., JSC

'+84-4-3717-1818

https://luhanhviet.com.vn/ 

31

VIETNAMTOURISM - VITOURS JSC

' +84-236-3822660

http://www.vitours.com.vn/vie/ 

32

BESTOUR INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE JSC

' +84-24-3955-0555

https://bestour.com.vn/ 

33

HA NOI TOURISM INVESTMENT JSC

' +84-24-3928-4888

http://dulichhanoi.vn/ 

34

BAYON TRADING SERVICES TOURISM CO., LTD

' +84-8-6933-2933

 

35

TRANS OCEAN TRADING SERVICES TRAVEL CO., LTD

' +84-8-3920-2426

http://www.transoceanservice.com/

36

VIET VIET TOURISM AND INTERNATIONAL INVESTMENT JSC

' +84-8-3526-7788

http://www.vietviettourism.com/

37

ASIAN DRAGON TRADING SERVICE JSC

' +84-8-3589-4511

http://www.dulichrongachau.vn/

38

BA RIA - VUNG TAU TOURIST JSC

' +84-254-3856445

http://www.vungtautourist.com.vn/

39

HUONG NAM VIETTOURISM SERVICE AND TRADE JSC

' +84-8-3997-7775

https://huongnamviettour.com/

40

BA RIA - VUNG TAU INTERNATIONAL TOURIST SERVICES JSC

' +84-8-3827-3771

41

INDOCHINA HERITAGE TRAVEL SERVICES CO., LTD

' +84-8-3910-2775

http://www.indochinaheritage.com/

42

JAPAN TOURIST CO., LTD

' +84-28-6681-8471

43

SONG HAN TRADING & TOURIST CO., LTD

' +84-28-7305-7678

https://songhantourist.com/

44

PHUONG NAM TOURISM - SERVICE AND HOTEL ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

' +84-8-3948-7478

http://www.phuongnamstar.vn/

45

ARIRANG TOUR SERVICE CO., LTD

' +84-24-3939-3708

46

VN FESTIVAL

' +84-8-3834-2380

http://www.vnfestivaltour.com.vn/

47

HA NOI TRAVEL TRADING JSC

' +84-28-3930-6868

http://www.hanoi-travel.vn/

48

HOANG VIET GROUP COMPANY

'+84-8-909973557

http://www.dulichhoangviet.net/

49

DAT VIET INVESTMENT TRADING SERVICE TRAVEL CORPORATION

'+84-8-3989-7562

http://www.datviettour.com.vn/

50

VIETNAM INTERNATIONAL TRADING AND TRAVEL SERVICES JSC

'+84-4-35381403

51

SAO VANG SERVICE TOURIST AND TRADING AND CO., LTD

' +84-28-38445750

http://www.savacotourist.com/

52

VIETCHARM TRAVEL CO., LTD

' +84-28-3823-8048

https://vietcharmtravel.com/

53

KOVIC VIETNAM JSC

' +84-24-3633-0253

https://kovictravel.com/

54

HONG YI HOLIDAY CO., LTD

'+84-28-2253-5623

http://hongyiholiday.com/

55

SOUTH ASIA TRAVEL MEDIA CO., LTD

' +84-978575859, +84-903847068

http://dulichnamachau.com/

56

GOLD HILL INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES TRADING CO., LTD

' +84-8-913124282

57

VIET AN TOURISM CO., LTD

' +84-28-3930-9999

http://viantravel.com/

liên hệ với chúng tôi

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

điện thoại :+603-20706789 | Fax :+603-20723559 EMAIL : tbrockl@taiwan.net.my

giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu 0900 - 1730 (* Lễ công chúng dạng đóng)

Download Tour Taiwan App


Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Please wait

Main menu vi-VN