Đại lý du lịch

 

No

Travel Agency

Contact Information

1

VIETRAVEL

'+84-8-38228898

https://www.vietravel.com/ 

2

FIDITOUR

'+84-8-39141414

http://www.fiditour.com/ 

3

BEN THANH TOURIST

'+84-8-3822-7788

https://benthanhtourist.com/ 

4

SAIGONTOURIST

'+84-8-38234219

http://www.dulichtietkiem.com/ 

5

KOKTHAI

'+84-8-38302288

http://www.kokthaitravel.com/ 

6

LIEN BANG

'+84-8-38382288

http://lienbangtravel.com/ 

7

F5 VIETNAM

'+84-4-3761.8941

https://f5travel.com.vn/

8

VIETRANTOUR

'+84-4-36556789

http://www.vietrantour.com.vn/ 

9

TM HOANG TRA

'+84 511 3823886

http://hoangtra.com.vn/ 

10

GOLDEN DRAGON

'+84-8-62650765-61

http://goldendragontourist.com.vn 

11

TRANSVIET

'+84-8-39303044(HCM)

'+84-4-39366777(Hanoi)

http://transviet.com.vn/ 

12

LUXURY TOUR

'+84-4-351474717

http://www.luxurytravelvietnam.com/ 

13

THUAN PHONG

'+84-8-39231988

http://thuanphongtravel.vn/ 

14

LUAVIETOURS

'+848-62611256

http://www.luavietours.com 

15

QUOC TE SAO BIEN

'+84-8-38582036

http://www.saobientravel.com 

16

CHOLON TOURIST

'+84-8439245091

http://www.cholontourist.com.vn 

17

DU LICH DI SAN Việt Nam

'+84-466827948

http://dulichdisanviet.vn/ 

18

TST TOURIST SERVICE & TRADING CORPORATION

'+84-838-336-336

http://www.tsttourist.com 

19

GOLDENSEA INT TRAVEL

' +84-38341489, +84-38341498

http://www.goldensea.vn/

20

VIET MEDIA TRAVEL CORPORATION COMPANY

'+84-8-7305-6789

https://dulichviet.com.vn/ 

21

HON GAI TOURS & SERVICE JSC.

' +84-838-535-234

http://www.hongaitours.com/

22

HA NOI INVESTMENT AND TRADING TOURISM JSC.

' +84-4-3853-5333

http://hanotour.com.vn/ 

23

VACATION TOURIST SERVICE AND TRADING CO., LTD

' +84-8-7306-1139

http://www.vacationtravel.com.vn/

24

VIET SUN TRAVEL SERVICE CO., LTD

' +84-8-3526-2075

http://www.vietsuntravel.com/ 

25

INTERTOUR VIETNAM JSC

' +84-8-3822-9999

http://www.intertour.vn/

26

THAO NGUYEN TRAVEL TRADING CONSTRUCTION CO., LTD

'+84-8-3989-2195

https://thaonguyentravel.com.vn/ 

27

TREVIET TRANSLATION - TRADE AND TOURIST CO., LTD

' +84-4-3784-3989

28

LYS TRAVEL

'+84-8-3820-7659

http://lystravel.com.vn/ 

29

TRIEU HAO TRAVEL

'+84-8-3920-4290

http://www.trieuhaotravel.vn/

30

GRAND VIET INTERNATIONAL TOURIST CO., LTD

' +84-4-3747-4138

http://grandviettour.com/ 

31

VIETMAP TRAVEL (VIETMAP TRAVEL JSC)

' +84-8-7300-6001

https://www.vietmaptravel.vn/ 

32

ATOZ TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

'+84-8-3847-6888

https://atoztravel.vn/ 

33

NATURE TOURIST JSC

'+84-28-6271-9558

https://www.dulichthiennhien.vn/ 

34

INTERNATIONAL HOLIDAYS TRADING TRAVEL CO., LTD (HOLIDAYS TRAVEL)

'+84-8-3857-6038

https://www.holidaystravel.vn/ 

35

VIET NAM TOURISM - VIET JOURNEY., JSC

'+84-4-3717-1818

https://luhanhviet.com.vn/ 

36

VIETNAMTOURISM - VITOURS JSC

' +84-236-3822660

http://www.vitours.com.vn/vie/ 

37

VIET JET TOURISM AND TRADING SERVICE CO., LTD

' +84-28-3820-7885

38

INDOCHINA TOURIST & TRADE CO., LTD

' +84-28-3930-6165

http://www.itt.com.vn/ 

39

HAI PHONG TRAVEL SERVICES TRADING CO., LTD

' +84-28-3838-3926

40

BESTOUR INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE JSC

' +84-24-3955-0555

https://bestour.com.vn/ 

41

HA NOI TOURISM INVESTMENT JSC

' +84-24-3928-4888

http://dulichhanoi.vn/ 

42

KIM LIEN INTERNATIONAL TRAVEL JSC

' +84-24-3577-0809

http://kimlientravel.com.vn/ 

43

HANH DUNG TRADING SERVICE AND TOURIST CO., LTD

' +84-28-3848-7071

http://www.hanhdungtourist.com.vn/

44

BAYON TRADING SERVICES TOURISM CO., LTD

' +84-8-6933-2933

 

45

VIET NAM TRAVELING TRADING SERVICES JSC

' +84-28-383-73939

https://vietnamtraveling.vn/

46

TRICOLOUR COMMERCIAL AND TRAVEL COMPANY

' +84-4-3773-0937

http://www.tricolourtravel.com/

47

V-ONE TRAVEL TOURIST SERVICE CO., LTD

' +84-8-3930-0245

http://v-onetravel.com/

48

TRANS OCEAN TRADING SERVICES TRAVEL CO., LTD

' +84-8-3920-2426

http://www.transoceanservice.com/

49

VIET VIET TOURISM AND INTERNATIONAL INVESTMENT JSC

' +84-8-3526-7788

http://www.vietviettourism.com/

50

ASIAN DRAGON TRADING SERVICE JSC

' +84-8-3589-4511

http://www.dulichrongachau.vn/

51

BA RIA - VUNG TAU TOURIST JSC

' +84-254-3856445

http://www.vungtautourist.com.vn/

52

HUONG NAM VIETTOURISM SERVICE AND TRADE JSC

' +84-8-3997-7775

https://huongnamviettour.com/

53

BA RIA - VUNG TAU INTERNATIONAL TOURIST SERVICES JSC

' +84-8-3827-3771

54

ASIA CAPITAL INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING DEVELOPMENT CORPORATION

' +84-4-3573-6748

http://www.asianatravel.com.vn/

55

BESTPRICE TRAVEL TECHNOLOGY JSC

' +84-4-3624-9007

https://www.bestprice.vn/tour/

56

DIAMOND INVESTMENT AND DEVELOPMENT TOURISM JSC

' +84-8-6877-9333

57

VIET PREMIER TOURS CO., LTD

' +84-8-6291-0900

http://vietnampremier.com/

58

INDOCHINA HERITAGE TRAVEL SERVICES CO., LTD

' +84-8-3910-2775

http://www.indochinaheritage.com/

59

JAPAN TOURIST CO., LTD

' +84-28-6681-8471

60

SUKHA TRAVEL INTERNATIONAL PILGRIMAGE TOURIST TRADE SERVICE CO., LTD

' +84-8-9815-4449

http://www.sukhatravel.com/

61

SONG HAN TRADING & TOURIST CO., LTD

' +84-28-7305-7678

https://songhantourist.com/

62

PHUONG NAM TOURISM - SERVICE AND HOTEL ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

' +84-8-3948-7478

http://www.phuongnamstar.vn/

63

MINH HOANG HIEN CO., LTD

' +84-4-2320-0999

64

ARIRANG TOUR SERVICE CO., LTD

' +84-24-3939-3708

65

THAI PHAT INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO., LTD

' +84-8-3826-2676

http://www.tptravelvietnam.com/

66

VN FESTIVAL

' +84-8-3834-2380

http://www.vnfestivaltour.com.vn/

67

SOUTHERN BREEZE JSC

' +84-8-3547-0621

http://en.ginatours.com/

68

CO VIET TRAVEL SERVICE CO., LTD

' +84-8-2242-4433

http://www.dulichcoviet.com.vn/vn/

69

ASIA COMMUNITY TRAVEL SERVICES CO., LTD

' +84-28-6660-9965

http://www.dulichcongdongchaua.com/

70

SAIGON RED TRAVEL CO., LTD

' +84-28-7300-3789

http://saigonredtravel.com/

71

HA NOI TRAVEL TRADING JSC

' +84-28-3930-6868

http://www.hanoi-travel.vn/

72

LITTLE SAI GON TRAVEL JSC

' +84-28-7300-5788

http://www.littlesaigontour.com.vn/

73

TOAN PHAT TRAVEL SERVICE TRADING COMPANY

' +84-909-570-957

http://www.toanphattravel.com/

74

SAIGON PASSENGER TRANSPORT CO., LTD (SATRANCO )

' +84-8-3854-6110

http://www.saigonbus.com.vn/

75

HOANG VIET GROUP COMPANY

'+84-8-909973557

http://www.dulichhoangviet.net/

76

FIDEN CO., LTD

'+84-8-6292-1666

http://www.fiden.vn/

77

INTERTRAVEL INTERNATIONAL TRAVEL TRADING INVESTMENT JSC

'+84-28-7607-8688

http://www.intertravel.com.vn/

78

DAT VIET INVESTMENT TRADING SERVICE TRAVEL CORPORATION

'+84-8-3989-7562

http://www.datviettour.com.vn/

79

VIETNAM INTERNATIONAL TRADING AND TRAVEL SERVICES JSC

'+84-4-35381403

80

QUANG TRUNG INTERNATIONAL COOPERATION CO., LTD (QUANG TRUNG IC CO., LTD)

'+84-24-3537-4832

81

BLUE SKY TRAVEL CO., LTD (THIEN THANH CO., LTD)

'+84-28-3827-7007

https://www.blueskytravel.com.vn/

82

PIONEER YOUTH SOLUTIONS TRAVEL AND MEDIA CO., LTD

'+84-24-4450-6070

https://pystravel.vn/

83

LIEN LUC DIA TRAVEL CO., LTD

' +84-38255255

http://lienlucdia.vn/

84

OLYMPIA TRAVEL SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY (OLYMPIA TRAVEL JSC)

' +84-28-6681-3368

85

VIET TOP TRAVEL SERVICE CO., LTD (VTOP TRAVEL)

' +84-28-6276-2807

http://www.tourdulichgiagoc.com/

86

LUCKY STAR TRAVEL SERVICE AND TRADING TECHNOLOGY JSC (LUCKY STAR TRAVEL., JSC)

' +84-24-6295-3861

http://luckystarjsc.com/vn

87

ANTOURIST CO., LTD

' +84-4-6668-9966

http://www.antourist.com.vn/

88

UNIVIET TRAVEL CO., LTD

' +84-28-6262-1269

https://www.univietravel.com/

89

SAO VANG SERVICE TOURIST AND TRADING AND CO., LTD

' +84-28-38445750

http://www.savacotourist.com/

90

ASCEND TRAVEL - THUAN AN TRAVEL SERVICE JSC

'+84-4-3942-8555

https://astravel.com.vn/

91

VIETCHARM TRAVEL CO., LTD

' +84-28-3823-8048

https://vietcharmtravel.com/

92

ASEAN TRAVEL SERVICES TRADING CO., LTD

' +84-28-3957-5393

93

ASIA LEGEND TRAVEL AND TRADING CO., LTD

' +84-8-8819-9889

http://www.asialegendtravel.com/

94

KOVIC VIETNAM JSC

' +84-24-3633-0253

https://kovictravel.com/

95

EPOCH YOUNG TRAVEL AND EVENTS JSC

'+84-28-3811-6118

http://thanhnienthoidaitravel.com/

96

HONG YI HOLIDAY CO., LTD

'+84-28-2253-5623

http://hongyiholiday.com/

97

WIN WAY VIETNAM CORPORATION

' +84-28-6291-0602

https://winway.vn/

98

SAIGON STAR TOURISM AND MEDIA CO., LTD

'+84-8-902993016, +84-8-906993016

https://ngoisaotour.com/

99

VINA GROUP INTERNATIONAL TRAVEL JSC

' +84-28-3526-4168, +84-28-3526-4679

https://vinagrouptravel.com/

100

SOUTH ASIA TRAVEL MEDIA CO., LTD

' +84-978575859, +84-903847068

http://dulichnamachau.com/

101

GOLD HILL INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES TRADING CO., LTD

' +84-8-913124282

102

VIET AN TOURISM CO., LTD

' +84-28-3930-9999

http://viantravel.com/

liên hệ với chúng tôi

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

điện thoại :+603-20706789 | Fax :+603-20723559 EMAIL : tbrockl@taiwan.net.my

giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu 0900 - 1730 (* Lễ công chúng dạng đóng)

Download Tour Taiwan App


Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Please wait

Main menu vi-VN