Một Số Tour Gợi Ý

Các Khu Chợ Đêm

 • Chuyến Tham Quan Ẩm Thực Ba Ngày tại Đài Bắc – Hành Trình A

  ...

  đọc thêm
 • Tour Ẩm Thực Ba Ngày của Đài Bắc - Hành Trình B

  ...

  đọc thêm
 • Tour Chợ Đêm Nhiêu Hà và Đồng Thoại Hai Ngày tại Đài Bắc

  ...

  đọc thêm
 • Tour Chợ Đêm Cao Hùng Hai Ngày

  ...

  đọc thêm

liên hệ với chúng tôi

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

điện thoại :+603-20706789 | Fax :+603-20723559 EMAIL : tbrockl@taiwan.net.my

giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu 0900 - 1730 (* Lễ công chúng dạng đóng)

Download Tour Taiwan App


Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Please wait

Main menu vi-VN