Một Số Tour Gợi Ý

Chuyến tham quan bằng tàu hỏa

  • Chuyến Tham Quan Một Ngày trên Sông Ping (Pingxi)

    ...

    đọc thêm
  • Chuyến Tham Quan 2 ngày tại Dongpu/Tân Tập

    ...

    đọc thêm

liên hệ với chúng tôi

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

điện thoại :+603-20706789 | Fax :+603-20723559 EMAIL : tbrockl@taiwan.net.my

giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu 0900 - 1730 (* Lễ công chúng dạng đóng)

Download Tour Taiwan App


Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Please wait

Main menu vi-VN