Một Số Tour Gợi Ý

Dành cho những người sành ăn

  • Tour Một Ngày Thưởng Thức Đồ Ăn Vặt Cơ Long

    ...

    đọc thêm
  • Tour Hi Ngày Thưởng Thức Đồ Ăn Vặt Đài Nam

    ...

    đọc thêm

liên hệ với chúng tôi

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

điện thoại :+603-20706789 | Fax :+603-20723559 EMAIL : tbrockl@taiwan.net.my

giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu 0900 - 1730 (* Lễ công chúng dạng đóng)

Download Tour Taiwan App


Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Please wait

Main menu vi-VN