khách sạn

Nam Đài Loan (Southern Hotel)

Alishan House

Địa chỉ
:
16, Xianglin Village, Alishan Township, Chiayi County
Số điện thoại
:
+886-5-267-9811
Fax
:
+886-5-267-9596
trang mạng
:

Childhood Resort Hotel

Địa chỉ
:
42-3, Xiakeng, Fanru Township, Chiayi County
Số điện thoại
:
+886-5-2590-888
Fax
:
+886-5-2593-399

Crowne Plaza Kaohsiung E-Da World

Địa chỉ
:
153, Sec. 1, Xuecheng Rd., Dashu District, Kaohsiung City
Số điện thoại
:
+886-7-656-8111
Fax
:
+886-7-656-8008
trang mạng
:

Forte Orange Hotel Liouhe

Địa chỉ
:
92, Liuhe 1st Rd., Xinxing District, Kaohsiung City
Số điện thoại
:
+886-7-239-2222
Fax
:
+886-7-239-7899
trang mạng
:

Fullon Hotel Kaohsiung

Địa chỉ
:
45, Wufu 4th Rd., Yancheng District, Kaohsiung City
Số điện thoại
:
+886-7-551-1188
Fax
:
+886-7-521-1166

Fullon Resort Kending

Địa chỉ
:
1000, Chuanfan Rd., Hengchun Township, Pingtung County
Số điện thoại
:
+886-8-885-6688
Fax
:
+886-8-885-6966

Jianshanpi Jiangnan Resort

Địa chỉ
:
60, Xushan Neighborhood, Liuying District, Tainan City
Số điện thoại
:
+886-6-623-3888
Fax
:
+886-6-623-3666
trang mạng
:

Nice Prince Hotel

Địa chỉ
:
600, Zhongxiao Rd., Chiayi City
Số điện thoại
:
+886-5-2771-999
Fax
:
+886-5-2732-999
trang mạng
:

Queena Plaza Hotel

Địa chỉ
:
No.99, Yong’an 1st St., Yongkang Dist., Tainan City
Số điện thoại
:
+886-6-2438999
Fax
:
+886-6-2438666
trang mạng
:

Tayih Landis Hotel Tainan

Địa chỉ
:
No.660, Sec. 1, Ximen Rd., West Central Dist., Tainan City
Số điện thoại
:
+886-6-213-5555
Fax
:
+886-6-213-5599
trang mạng
:

The Ambassador Hotel

Địa chỉ
:
202, Minsheng 2nd Rd., Kaohsiung City
Số điện thoại
:
+886-7-211-5211
Fax
:
+886-7-201-0348

85Sky Tower Hotel

Địa chỉ
:
37~85F, 1, Ziqiang Rd., Kaohsiung City
Số điện thoại
:
+886-7-566-8000
Fax
:
+886-7-566-8080
trang mạng
:

liên hệ với chúng tôi

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

điện thoại :+603-20706789 | Fax :+603-20723559 EMAIL : tbrockl@taiwan.net.my

giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu 0900 - 1730 (* Lễ công chúng dạng đóng)

Download Tour Taiwan App


Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Please wait

Main menu vi-VN