khách sạn

Miền Trung Đài Loan (Central Hotel)

Fleur De Chine

Địa chỉ
:
23, Zhongzheng Rd., Yuchi Township, Nantou County
Số điện thoại
:
+886-49-285-6788
Fax
:
+886-49-285-6600
trang mạng
:

Plaza International Hotel

Địa chỉ
:
521, Sec.1, Zhongqing Rd., North Dist., Taichung City
Số điện thoại
:
+886-4-2295-6789
Fax
:
+886-4-2293-0099
trang mạng
:

Sun Link Sea Forest Recreation Area 

Địa chỉ
:
6 Xishan Rd., Da'an Village, Zhushan Township, Nantou Village 
Số điện thoại
:
+886-49-261-1217
Fax
:
+886-49-2611-216
trang mạng
:

Tai Yi Ecological Leisure Farm

Địa chỉ
:
176, Sec. 1, Zhongshan Rd., Puli Township, Nantou County.
Số điện thoại
:
886- 49-2997848
trang mạng
:

The Splendor Taichung

Địa chỉ
:
1049, Jianxing Rd., Taichung City
Số điện thoại
:
+886-4-2328-8000
Fax
:
+886-4-2322-9000

West Lake Resortopia

Địa chỉ
:
11, Xihu, Xihu Village, Sanyi Township, Miaoli County
Số điện thoại
:
+886-37-876-699
Fax
:
+886-37-877-996
trang mạng
:

Zhuo Ye Cottage

Địa chỉ
:
1-9, Bengshanxia, Miaoli County.
Số điện thoại
:
+886-3-7879198
trang mạng
:

liên hệ với chúng tôi

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

điện thoại :+603-20706789 | Fax :+603-20723559 EMAIL : tbrockl@taiwan.net.my

giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu 0900 - 1730 (* Lễ công chúng dạng đóng)

Download Tour Taiwan App


Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Please wait

Main menu vi-VN