khách sạn

Đông Đài Loan (Eastern Hotel)

Chateau de Chine

Địa chỉ
:
2, Yongxing Rd., Hualien City, Hualien County
Số điện thoại
:
+886-3-822-5198
Fax
:
+886-3-823-2799

Cullinan Hotel

Địa chỉ
:
126, Linsen Rd., Hualien City, Hualien County
Số điện thoại
:
+886-3-831-2939
Fax
:
+886-3-831-2937
trang mạng
:

Farglory Hotel Hualien

Địa chỉ
:
18 Shanling, Yanliao Village, Shoufeng Township, Hualien County
Số điện thoại
:
+886-3-8123-966
Fax
:
+886-3-8123-988
trang mạng
:

Formosan Naruwan Hotel & Resort Taitung

Địa chỉ
:
66, Lianhang Rd., Taitung City, Taitung County
Số điện thoại
:
+886-89-239-666
Fax
:
+886-89-239-777
trang mạng
:

liên hệ với chúng tôi

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

điện thoại :+603-20706789 | Fax :+603-20723559 EMAIL : tbrockl@taiwan.net.my

giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu 0900 - 1730 (* Lễ công chúng dạng đóng)

Download Tour Taiwan App


Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Please wait

Main menu vi-VN