ข่าวสารและกิจกรรม

งานแสดงพฤกษชาติโลกไถจง 2018

คุณเคยจินตนาการถึงเสียงของการเบ่งบานหรือไม่

ผู้คนในปัจจุบันพบแต่ความยุ่งวุ่นวายในการทำงาน  ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาเหนื่อยล้า แต่ยังทำให้จิตใจสับสนวุ่นวาย ในขณะที่ "ความสุข" เป็นเหมือนความเงียบของการเบ่งบาน เราพลาดช่วงเวลาบานสะพรั่งที่สวยงามโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากชีวิตที่วุ่นวายของเรา เราอาจมีชีวิตที่ร่ำรวยมากขึ้น แต่จิตใจและจิตวิญญาณของเรากำลังลดน้อยลงไป

เป็นเวลานานแล้ว ที่คนเรามักจะเน้นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและมองข้ามความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่เราได้ก่อให้เกิด ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) แต่เดิมเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ประเมินมูลค่าตลาดขั้นสุดท้ายของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผลิตโดยพลเมืองของประเทศภายในระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในการกำหนด “ค้นหา GNP: ค้นพบสีเขียว ธรรมชาติและผู้คนรูปแบบใหม่” เป็นธีมของงานแสดงพฤกษชาติโลกไถจง เราให้นิยามใหม่เกียวกับ GNP ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถิติที่ไร้ความรู้สึกแล้ว แต่เป็นคุณค่าที่สวยงามของการพัฒนาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของสีเขียว (การผลิตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) ธรรมชาติ (ระบบนิเวศ) และผู้คน (มนุษยชาติ) เราพยายามที่จะบอกให้โลกรู้ถึงมุมมองใหม่ ๆ GNP ที่มีความรู้สึกอบอุ่น

ในสามพื้นที่ที่มีการจัดงานแสดงพฤกษชาติโลกไถจงเป็นการนำเสนอกิจกรรม GNP ที่เรายึดมั่นต่อแนวคิดการออกแบบ “ไม่มีการทำลาย เพียงแค่ทำการปรับให้เหมาะสม”

【สีเขียว】สีเขียว การผลิต แบ่งปัน

สถานที่จัดงาน: ไวปู (外埔) บริเวณสวนสาธารณะ (外埔園區)
ธีม: The Flower and Produce Village
คุณลักษณะ: การผลิต – สีเขียว – การแบ่งปันโดยอนุรักษ์ธรรมชาติ

สถานที่จัดงานแสดงนิทรรศการหลักของ "บริเวณสวนสาธารณะไวปู" ยึดถือคุณค่าหลักของการแบ่งปันด้วยธรรมชาติ แสดงถึงจินตนาการในอดีต ปัจจุบันและอนาคตของไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีรากฐานทางการเกษตร เพื่อแสดงให้เห็นเทคโนโลยีการผลิตสีเขียวและคุณสมบัติของแหล่งกำเนิดดอกไม้และผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้การเกษตรอัจฉริยะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานแสดงพฤกษชาติโลกไถจงในการพัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นเรื่องอาหารปลอดภัย อินทรีย์ ปลอดสารพิษและการตรวจสอบย้อนกลับ ไม่เพียงแต่ให้ผู้คนสามารถรับประทานได้อย่างสบายใจ แต่ยังทำให้บรรลุผลถึงความรับผิดชอบของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างมลภาวะเป็นศูนย์และถ่ายทอดภาพชีวิตของสโลว์ฟู้ดและช้าลง หลังจากที่งานแสดงพฤกษชาติสิ้นสุดลง สถานที่แห่งนี้จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนสร้างสรรค์การเกษตรนานาชาติ นอกเหนือจากนั้น มีการจัดตั้งกลุ่มตลาดการประมูลดอกไม้และการประชุมกล้วยไม้โลกจะจัดขึ้นในปี 2020

【ธรรมชาติ】ธรรมชาติ ระบบนิเวศ แบบพึ่งพาอาศัยกัน

สถานที่จัดงาน: โหวลี่ (后里) ฟาร์มม้าและพื้นที่สวนป่า (后里馬場森林園區)
ธีม: Equine Paradise สวนป่า
คุณลักษณะ: ระบบนิเวศ - ธรรมชาติ - การอยู่ร่วมกัน

“ฟาร์มม้าและพื้นที่สวนป่า” สนับสนุนค่านิยมหลักของการพึ่งพาอาศัยกัน แรกเริ่มนั้น มีการวางแผนจัดงานแสดงพฤกษชาติโลกไถจงขึ้นที่นี่ แต่แมวดาว (石虎) สายพันธุ์ท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ได้ถูกค้นพบที่นี่ในปี 2014 ดังนั้นนายกเทศมนตรีเมือง Lin Chia-lung (林佳龍) จึงตัดสินใจว่าการป้องกันถิ่นที่อยู่ของแมวเสือดาวเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและทำให้พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการในพื้นที่สวนโหวลี่ลดลงและใช้ ไวปู (外埔) และ Fengyuan (豐原) เป็นส่วนเสริม การแสดงออกนี้เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและสร้างบ้านเกิดที่สวยงามขึ้นพร้อมกับระบบนิเวศ

การตัดสินใจนี้ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในระดับนานาชาติ AIPH (สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ) ได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจาก ได้มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจาก "งานแสดงพฤกษชาตินานาชาติ" เป็น "งานแสดงพฤกษชาติโลกไถจง" ในปี ค.ศ. 2015 ตระหนักถึงการตัดสินใจของรัฐบาลเมืองไถจงในการคุ้มครองถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า

ในขณะเดียวกัน การคว้าโอกาสในการจัดงานแสดงพฤกษชาติ รัฐบาลเมืองไถจงได้ปรับปรุงคอกม้าและเปลี่ยนให้กลายเป็นเวทีขี่ม้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้เก่าแก่และป่าไม้ที่ได้รับการเก็บรักษาและทำให้เป็น “Flora Horse Land" และ "สวนป่า" หลังจากที่งานแสดงพฤกษชาติสิ้นสุดลง สถานที่นี้จะจัดให้มีการแข่งขันขี่ม้าและการแข่งขันกระโดดช้า เพื่อให้นำเสนอวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคอกม้าในโหวลี่ (后里) และย้อนกลับไปถึงความรุ่งโรจน์ในอดีตที่ผ่านมา

【ผู้คน】วัฒนธรรม․ ชีวิต․ คุณค่าร่วมกัน

สถานที่จัดงาน: สวนสาธารณะ Fengyuan Huludun (豐原葫蘆墩公園)
ธีม: มหานครดอกไม้ริมน้ำ
คุณลักษณะ: วัฒนธรรม-ชีวิต-คุณค่าร่วมกัน 

CNN เคยนำเสนอเมืองไถจงว่าเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในไต้หวันและ Fengyuan Huluduan Park Area เป็นรูปแบบชีวิตที่ดีที่สุดในเมืองไถจง

แม่น้ำ Juanpitzu (軟埤仔溪) เป็นแม่น้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการชลประทานทางการเกษตรไหลผ่านพื้นที่เพาะปลูกอย่างสงบนิ่งและอยู่เคียงข้างผู้คน อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาเมืองทำให้มนุษยชาติและแม่น้ำมีน้อยลงและความใกล้ชิดลดลงไปเนื่องจากความเจริญทางด้านวัตถุ ในปัจจุบัน สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ชอบน้ำขึ้นด้วยมาตรการทางนิเวศวิทยาเพื่อสร้าง "เมืองพฤกษชาติริมฝั่งแม่้น้ำ" ระดับโลก การจัดแสดงผลงานศิลปะและกิจกรรมริมฝั่งแม่น้ำรวมทั้งขนมอบ นักชิม เรือแคนนูและเทศกาลแสงสีที่ Riverbank Floral Corridor ที่ยาวที่สุดในไต้หวัน พื้นที่ดังกล่าวยึดถือคุณค่าหลักของวัฒนธรรมและคุณค่าร่วมกันและตีความความสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับมนุษยชาติอีกครั้ง ไม่เพียงจะมีพลังในการรักษาผู้คนที่มีความเหนื่อยล้า แต่ยังเป็นการผสานรวมวัฒนธรรมขนมอบท้องถิ่นและนำเสนอประชาชนด้วยงานเลี้ยงดอกไม้และนักชิม หลังจากที่งานแสดงพฤกษชาติสิ้นสุดลง สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ขนมอบ

งานแสดงพฤกษชาติโลกไถจงไม่ได้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นได้ดีมากแล้วหายไป แต่เป็นการเดินทางไกลและสร้างโอกาสในการพัฒนา งานแสดงพฤกษชาติ เป็นแพลตฟอร์มที่จะนำเสนอให้ทั่วโลกรับทราบถึงการทำงานอย่างหนักของชาวสวนดอกไม้และผลไม้ของไต้หวัน ความฉลาดเฉลียวในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ความพยายามของอาสาสมัคร แม้แต่ความมีน้ำใจของไต้หวันที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ทำให้ทั่วโลกให้ความสนใจไปที่ไถจง ที่สำคัญที่สุดคือ ทำให้ทั่วโลกได้รู้จักไต้หวันมากยิ่งขึ้น

วันที่: พฤศจิกายน 2018 ถึง เมษายน 2019
สถานที่จัดงาน: บริเวณสวนสาธารณะไวปู (外埔園區) ฟาร์มม้าและพื้นที่สวนป่าโหวลี่ (后里馬場森林園區) และ สวนสาธารณะ Huludun (豐原葫蘆墩公園)
ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://2018floraexpo.tw/En/

 

ติดต่อเรา

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

โทร :+603-20706789 | แฟกซ์ :+603-20723559 ที่อยู่อีเมล์ : tbrockl@taiwan.net.my

สำนักงาน ชั่วโมง: วันจันทร์ - วันศุกร์ 0900 - 1730 (* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด)

Download Tour Taiwan App


สมัครสมาชิก เพื่อรับจดหมายข่าว ของเรา!

Please wait

Main menu th-TH