ข่าวสารและกิจกรรม

ระบบบัตรโดยสารร่วมของระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าสนามบินเถาหยวน (Taoyuan Airport MRT) และรถไฟฟ้ากรุงไทเป (Taipei METRO) เปิดจำหน่ายแล้ว!

คุณสนใจที่จะเดินทางจากเถาหยวนไปยังกรุงไทเปและเพลิดเพลินไปกับการโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อเที่ยวชมรอบ ๆ เมืองโดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยวหรือไม่?

บริษัทไทเปทรานสิทคอร์ปอเรชัน (Taipei Rapid Transit Corporation - TRTC) ได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเถาหยวนเมโทร (Taoyuan Metro) เพื่อเริ่มขายระบบบัตรโดยสารร่วมรถไฟฟ้าสนามบิน (AMRT) และรถไฟฟ้า (MRT) บนสถานีรถไฟฟ้าบางสถานี โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป! บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ รวมค่าเดินทางไปกลับด้วยรถไฟฟ้า AMRT และบัตรผ่านเข้าไปใช้บริการในสถานีรถไฟฟ้า MRT เป็นเวลา 48 ชม. หรือ 72 ชม. อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่ซื้อบัตรโดยสารร่วมนี้สามารถประหยัดได้มากถึง 14 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการซื้อบัตรโดยสารแบบแยก!

ความร่วมมือกันเป็นครั้งแรก ระหว่างบริษัทรถไฟฟ้าสองบริษัทนี้ จะมีบัตรโดยสารราคา NT$520 (บัตรโดยสารรถไฟฟ้า AMRT แบบเดินทางไปกลับภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง) และบัตรราคา NT$600 (บัตรโดยสารรถไฟฟ้า AMRT แบบเดินทางไปกลับภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง) บัตรโดยสารร่วมนี้จะสามารถหาซื้อได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ : ห้องโถงขาเข้าของท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนของไต้หวัน อาคาร 1 และอาคาร 2; AMRT A1 (สถานีหลัก สถานีไทเป); AMRT A12 (สถานีท่าอากาศยาน อาคาร 1); AMRT A13 (สถานีท่าอากาศยาน อาคาร 2)

บริษัท เถาหยวนเมโทร: https://www.tymetro.com.tw/tymetro-new/en/index.php

 

ติดต่อเรา

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

โทร :+603-20706789 | แฟกซ์ :+603-20723559 ที่อยู่อีเมล์ : tbrockl@taiwan.net.my

สำนักงาน ชั่วโมง: วันจันทร์ - วันศุกร์ 0900 - 1730 (* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด)

Download Tour Taiwan App


สมัครสมาชิก เพื่อรับจดหมายข่าว ของเรา!

Please wait

Main menu th-TH