บทนำ

 

เกาะ ที่สวยงาม

ประเทศไต้หวันตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิคนอกชายฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ ประกอบด้วยเกาะหลักเรียกว่า ประเทศไต้หวัน และยังมีเกาะเล็กๆรายรอบอีกมากมาย โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศมาเลเซียประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ภูมิประเทศมีลักษณะขรุขระเต็มไปด้วยก้อนหิน ประกอบไปด้วยภูเขาถึง 2 ใน 3 ของเกาะทั้งหมด หากวัดจากเขตพรมแดนจะมีขนาดยาว 390 กิโลเมตร กว้าง 140 กิโลเมตร และมีเส้นรุ้งพาดผ่านกลางประเทศ ชาวจีนตระกูลฮั่นจำนวนมากได้อพยพเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ในช่วงครึ่งแรกศตวรรษที่ 16 ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากชายฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน และปัจจุบันคิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด และยังมีชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศอีก 14 ชนเผ่า ศาสนาประจำชาติคือ ศาสนาพุทธและลัทธิเต๋า รวมทั้งลัทธิขงจื้อ มีประชากรทั้งสิ้น 23.2 ล้านคน ประชากรนับถือศาสนาอิสลามจำนวน 70,000 คน ที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ. 2203 ซึ่งเป็นสมาชิกในกองทัพจีนนำโดยโกซิงกาแห่งราชวงศ์หมิงที่ตัดขาดกองทัพแห่งดัตช์ จากนั้นมีการอพยพเข้ามาอีกครั้งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลโกวมินตั่ง และการทำธุรกิจการค้า ไม่นานมานี้มีการอพยพเข้ามาของแรงงานประเทศอินโดนีเซียเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไต้หวัน

การท่องเที่ยว-ภูมิอากาศที่เหมาะสม

สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และช่วงที่อากาศดีที่สุดคือช่วงฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากมีความชื้นและปริมาณน้ำฝนต่ำ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมอากาศเย็น มีเมฆมาก และมีปริมาณน้ำฝนเล็กน้อย อุณหภูมิจะสูงขึ้นในเดือนเมษายน อากาศร้อนมากในเดือนพฤษภาคม และมีฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม บางครั้งอาจมีพายุ และช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนอาจมีพายุไต้ฝุ่น ในช่วงกลางเดือนกันยายนมีฝนตกทั่วไป อุณหภูมิอบอุ่น ความชื้นสูง เป็นสัญลักษณ์ว่ากำลังเข้าสู่ฤดูหนาว เนื่องจากประเทศไต้หวันตั้งอยู่ในเขตเส้นรุ้ง อุณภูมิในเขตภูเขาจึงมีอากาศเย็น

ธรรมชาติ

สถานที่ตากอากาศส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่สร้างโดยราชวงศ์ โดยวางตัวตามแนวภูเขา พื้นที่ชายฝั่งเขตร้อนจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่บนเกาะทางตอนใต้ พื้นที่สูงมีอากาศเย็น เต็มไปด้วยป่าไม้และป่าไผ่ ประกอบไปด้วยยอดเขาสูงกว่า 200 ยอดเขาซึ่งมีความสูงมากกว่า 3,000 เมตร เป็นที่ชื่นชอบของนักปีนเขาทั้งหลาย ประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือและเขตพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกตอนกลางอย่างหนาแน่น หากแต่พื้นที่ที่อยู่นอกฝั่งหรืออยู่บนแผ่นดินใหญ่นั้นจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอันสวยงาม และความหลากหลายของดอกไม้นานาพันธุ์ ดังนั้นจึงต้องเดินทางไปยังเขตพื้นที่ทางธรรมชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะเด่นทางพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ประเพณีโบราณและสมัยใหม่

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวคือการใช้ชีวิตของคนท้องถิ่นที่เรียบง่ายด้วยผสมผสานความทันสมัยกับประเพณีดั้งเดิม วัด มัสยิด หรือโบสถ์มีการก่อสร้างแบบสมัยใหม่ คนส่วนมากนิยมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา เทศกาลดั้งเดิมต่างๆยังคงมีการยึดถือปฏิบัติตามแบบเดิม และคงความรื่นเริงยามค่ำคืนด้วยการมีตลาดยามค่ำ นอกจากนั้นยังคงมีตลาดโบราณที่จำหน่ายอาหารและสินค้ามากมาย ซึ่งมีการก่อสร้างในแนวย้อนยุค นักท่องเที่ยวจึงถูกรายล้อมด้วยสีสันของวัฒธรรม

ติดต่อเรา

Suite 25.01, Level 25 Wisma Goldhill, 67 Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, Malaysia.

โทร :+603-20706789 | แฟกซ์ :+603-20723559 ที่อยู่อีเมล์ : tbrockl@taiwan.net.my

สำนักงาน ชั่วโมง: วันจันทร์ - วันศุกร์ 0900 - 1730 (* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด)

Download Tour Taiwan App


สมัครสมาชิก เพื่อรับจดหมายข่าว ของเรา!

Please wait

Main menu th-TH