Nama Hotel Alamat No. Tel Fax Laman Web
S.H. Villa No. 120, Gangziwei, Huxi Township, Penghu County +886-905-318-066
Yurong B&B No.21-3, Qianliao, Magong City, Penghu County +886-6-921-9845
23.5blue B&B No.3-2, Houluo, Xiyu Township, Penghu County +886-6-993-1366
Penghu 7 Hostel No.387-3, Suoguangang, Magong City, Penghu County +886-929-557-709
Villa Iris No. 20-5, Gangzi Village, Baisha Township, Penghu County +886-938-355-901
Yentai Hotel No. 477, Xindian Rd., Magong City, Penghu County +886-6-921-1111