Tempat Persembahan Pentas Taipei

Pengenalan

Sejak pemerintahan tentera dimansuhkan pada lewat 1980an, Taipei telah memajukan bidang kesenian persembahan pentas. Lantas fenomena ini mula berkembang di seluruh negara, terutama di bandar-bandar besar. Taipei memiliki pelbagai pentas yang begitu berkaliber. Taipei EYE amat disyorkan dalam program pelancongan kerana banyak membuat persembahan dengan penerangan Bahasa Inggeris.


  • Persembahan 90 minit yang mengujakan diadakan pada setiap malam Isnin, Rabu, Jumaat dan Sabtu.
  • Persembahan tradisi Taiwan, China dan puak orang asli dipentaskan dengan penerangan bagi setiap aspek evolusi di sepaniang sekurun yang lalu.
  • Di Taiwan Cement Hall, kumpulan pelakon turut berinteraksi dengan para penonton dan mereka boleh melawat belakang pentas.
  • Pentas-pentas lain berkelas tinggi yang menjadi tarikan pelancong juga disebut dalam buku ini seperti National Theater, National Concert Hall, Zhongshan Hall dan Novel Hall for Performing Arts.

Galleri